Budowanie strategii wobec dostawców poprzez ich klasyfikację


Często osoby odpowiedzialne za proces zakupów ograniczają planowanie do czynności bieżących. Z łatwością wchodzą w ramy sfery komfortu a swą reaktywność ograniczają do "gaszenia pożarów". Poddają się zastanej sytuacji, reagując dopiero w momencie, gdy określona zmiana jest już konieczna. Nie dostrzegają istotnej roli głębszej strategii, która pozwoliłaby im skuteczniej zarządzać całym procesem zakupowym poprzez świadome zarządzanie dostawcami.

Warto zdać sobie sprawę z faktu, że przyjęcie strategii postępowania pomaga nam lepiej zdefiniować bieżącą sytuację i odnieść ją do celów i planów. Świadome modelowanie współpracy z dostawcami jest głównym filarem zarządzania zakupami i stanowi podstawowe narzędzie niwelujące chaos spowodowany równoległym prowadzeniem wielu procesów.

Zarządzanie dostawcami nierozerwalnie łączy się z przyjęciem określonej strategii postępowania. Wzorcowe wydaje się przypisywanie strategii wobec firm poprzez określanie struktury kontrahentów przez pryzmat wyników finansowych. Wspomniany wzorzec opracowywać należy ustalając roczną sumę obrotów poszczególnych dostawców, określając % udział w obrocie całościowym w zestawieniu narastającym. Pomocne przy tym jest nadawanie klasyfikacji grupującej, odniesionej do poszczególnych kontrahentów np.: A, B, C.

Klasyfikacja dostawców ABC

Dzięki opisanej klasyfikacji możemy szybko i świadomie zbudować strategię wobec dostawców kierując się wagą klas.

Klasyfikacja dostawców wg wag klas
 

Uzupełnieniem klasyfikacji dostawców powinna być roczna ocena naszych kontrahentów, w której skupiamy się na szczegółowych kryteriach istotnych dla całościowego funkcjonowania naszej działalności zakupowej wspartej celami firmy.

Zastosowanie powyższej metody pozwala określić ile czasu i uwagi powinniśmy poświęcić na rozwój poszczególnych kontrahentów, jaki model relacji będzie najwłaściwszy oraz jaki powinien być charakter prowadzonych negocjacji.

Chcę zwrócić szczególną uwagę na fakt, że nasza strategia wobec dostawców nie może być liniowa i bliźniacza wobec wszystkich naszych kontrahentów. Poświęcany przez nas czas i zaangażowanie powinny być stopniowane i plastyczne. Dodatkowo przyjętą strategię należy stale rewidować w odniesieniu do bieżącej sytuacji i okoliczności. Pamiętajmy, że działalność zakupowa z racji swojej specyfiki charakteryzuje się dużą zmiennością, która z kolei jest determinantem rozwoju.

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
CATEGORY MANAGEMENT (Zarządzanie Kategorią Produktów)
Szkolenie Category Management (Zarządzanie Kategorią Produktów) zostało podzielone na: ośmiostopniowy cykl zarządzania kategorią p...

Czytaj więcej

NEGOCJACJE ZAKUPOWE. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie
Negocjacje zakupowe i negocjowanie warunków zakupu towarów i usług wymaga, tak jak każde inne działanie w przedsiębiorstwie, p...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI. Szkolenie dla Działu Zakupów
Szkolenie przygotowaliśmy z myślą o wszystkich menedżerach, specjalistach, pracownikach, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności i ko...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH
Zakupy jako nieodłączna część Łańcucha Dostaw stają się kluczowym elementem w strategicznym zarządzaniu organizacjami w obecnych czasach ora...

Czytaj więcej

Trenerzy
Tomasz Dyba
Trener - Praktyk. Menedżer marketingu z blisko 20 - letnim doświadczeniem w zarządzaniu działaniami marketingowymi i sprzedażą (B2B i B2C). ...

Czytaj więcej

Marcin Mielniczuk
Trener praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania zakupami, dostawcami i negocjacji kupieckich. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie zawodowe w...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Mauricio Vargas Tapias
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego...

Czytaj więcej

Aktualności