Logistyka

Procesy logistyczne pełnią kluczową funkcję w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Decyzje podejmowane, na każdym poziomie zarządzania, odnośnie procesu logistycznego mają wpływ na jego, jakość i efektywność funkcjonowania całej organizacji. W rezultacie na wynik finansowy firmy. Od logistyków, zarówno specjalistów jak i managerów, pracodawcy wymagają profesjonalnej wiedzy, wysoko rozwiniętych kompetencji i umiejętności korzystania z posiadanego doświadczenia zawodowego.

Szkolenia z logistyki proponowane przez B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa są przygotowane i prowadzone przez trenerów praktyków logistyki. Doświadczenie managerskie związane z szeroko rozumianą logistyką pozwala naszym trenerom prowadzić szkolenia z logistyki w sposób praktyczny - odnosząc się do doświadczeń zawodowych uczestników i swoich własnych.

Proponujemy Państwu unikalne i profesjonalne szkolenia logistyczne, które dostarczają wiedzy o najnowszych rozwiązaniach z logistyki i podnoszą kompetencje zawodowe managerów i specjalistów ds. logistyki.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń z zakresu logistyki.

NEWSLETTER


g -

Szkolenia

Artykuły

Budowanie strategii wobec dostawców poprzez ich klasyfikację

Często osoby odpowiedzialne za proces zakupów ograniczają planowanie do czynności bieżących. Z łatwością wchodzą w ramy sfery komfortu a swą reaktywność ograniczają do "gaszenia pożarów". Poddają się zastanej sytuacji, reagując dopiero w momencie, gdy określona zmiana jest już konieczna. Nie dostrzegają istotnej roli głębszej strategii, która pozwoliłaby im skuteczniej zarządzać c...

Więcej
Zarządzanie dostawcami poprzez relacje na przykładzie modelu kooperacyjnego

Tematyka zarządzania dostawcami w ujęciu kupieckim jest bardzo szeroka i obejmuje wiele aspektów działalności biznesowej. Różnice w podejściu do tej kwestii widoczne są już na etapie różnic branżowych. Wiele obszarów możliwości i ograniczeń warunkowana jest formą działalności i standardami organizacji, w której pracuje kupiec. Często różnice te mają bezpośrednie pr...

Więcej
Negocjacje kupieckie – doświadczenia praktyka

Umiejętność negocjowania jest jedną z najważniejszych kompetencji biznesowych. Jednocześnie jest to jedna z najbardziej uniwersalnych zdolności, którą wykorzystujemy zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Poparta doświadczeniem znajomość specyfiki procesu negocjacyjnego, technik i wzorców daje znaczącą przewagę w sytuacji pertraktowania z negocjatorem korzystającym wyłącznie...

Więcej
Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zwykle obsadzie pracowników. Nie pora teraz myśleć o szkoleniach, kursach, podnoszeniu kwalifikacji, nauce i podobnych działaniach podnoszących konkurencyjność naszego biznesu. ...

Więcej
Spotkania z potencjalnymi dostawcami w dziale zakupów

Praca osoby zarządzającej procesem zakupów wymaga innowacyjności, szybkiej reakcji na zmiany rynkowe i ciągłego poszukiwania nowych dostawców, rozwiązań i usług. Niemal w każdej branży zakupowej normą jest, że szeroko rozumiani kupcy otrzymują wiele propozycji nawiązania współpracy ze strony przedstawicieli handlowych, kierowników i dyrektorów sprzedaży, którzy z upore...

Więcej
Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian? Krzysztof Wiak: Wbrew pozorom to nie zmiany, ale swoista spójność i konsekwencja. Twoje pytanie wskazuje jednak jak różnie w organizacji są postrzegane te działalności. A przecież w wielu organizacjach te działy znajdują się w tym samym pionie i raportują np. do D...

Więcej

Referencje

BISK S.A.

Znając już wcześniej firmę B&O Navigator ze szkoleń otwartych, postanowiliśmy zorganizować szkolenie wewnętrzne dla pracowników magazynowych naszej firmy. ...

Więcej