drukuj

b_form
 @ 760.00
b_form

5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing


O szkoleniu


System 5S będąc narzędziem ciągłego samodoskonalenia niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstw, które zdecydowały się na jego wykorzystanie:

 • W obszarze jakości prowadzi do zmniejszenia ilość wad i defektów produkowanych wyrobów;
 • W obszarze BHP zmniejsza zbędny wysiłek pracowników;
 • Funkcjonowanie systemu 5S poprawia wydajność pracy dzięki jej lepszej organizacji;
 • System 5S wpływa na obniżenie kosztów pracy poprzez redukcję wydatków na zniszczone i zaginione materiały i narzędzia pracy;
 • Poprawia funkcjonowanie zapasów (minimalizuje zbędne) uwidaczniając problemy związane z wykorzystanie zapasów;
 • 5S wpływa pozytywnie na zaangażowanie i motywację pracowników poprzez umożliwienie im kształtowania własnego miejsca pracy.

Zapraszamy na szkolenie z zakresu systemu 5S w trakcie, którego pokażemy i nauczymy(!) jak osiągnąć jak najwięcej korzyści z funkcjonowania 5S w przedsiębiorstwie.

Cele szkolenia


Celem szkolenia "5S - system organizacji miejsca pracy, jako element lean manufacturing" jest przygotowanie uczestników do wdrożenia zasad 5 w swoich przedsiębiorstwach oraz funkcjonowania w systemie 5S.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • Zdobędziesz wiedzę na temat 5S i poznasz wszystkie elementy i narzędzia wchodzące w skład systemu.
 • Nauczysz się wykorzystywać 5S w swoim przedsiębiorstwie.
 • Poznasz zasady i metody organizacji projektu wdrożenia 5S w organizacji produkcyjnej.
 • Przećwiczysz, pod okiem Trenera, korzystanie z narzędzi 5S.
 • Dowiesz się, w oparciu, o jakie zasady, funkcjonuje system pracy standardowej.

Program szkolenia


1. RYS HISTORYCZNY TECHNIKI 5S

 • Potrzeba
 • Terminologia

2. SORTOWANIE (SEPAROWANIE), JAKO 1 ETAP 5S

 • Refleksja nad potrzebami na stanowisku
 • Sporządzenie listy brakujących rzeczy a niezbędnych
 • Zatrzymanie rzeczy niezbędnych
 • Wprowadzenie oznakowania separowanych rzeczy
 • Stworzenie strefy dla rzeczy budzących wątpliwości
 • Wyrzucenie rzeczy zbędnych

3. SYSTEMATYKA, JAKO 2 ETAP 5S

 • Refleksja nad nową organizacją pracy
 • Kryteria dla nowej organizacji
 • Stosowane narzędzia

4. SPRZĄTANIE, CZYLI 3 ETAP 5S

 • Dzień 5S - dzień sprzątania
 • Utrzymanie czystości
 • Potraktowanie czyszczenia, jako część procesu
 • Ułatwianie sprzątania (upraszczanie procesu)
 • Uświadomienie wartości dodanej na skutek utrzymania czystości

5. STANDARYZACJA - 4 ETAP 5S

 • Definicja i cechy standardu (standardy produktu i procesów, reguły i procedury a standaryzacja)
 • Korzyści z wprowadzania standardów (redukcja kosztów, reaktywność, czyli, poprawa terminowości dostaw, redukcja kosztów kontroli, redukcja reklamacji, poprawa wydajności i niezawodności, zwiększona motywacja i poprawa umiejętności pracowników)
 • Typy standardów wewnętrznych (przepisy wewnętrzne, standardy jakościowe, specyfikacje, standardy techniczne, standardy procesowe, instrukcje i podręczniki metod pracy, okólniki, notatki)
 • Narzędzia do analizy i rozwiązywania problemów (ocena sytuacji - narzędzia detekcji problemów, Pytania 5 W 1 H, Diagram decyzyjny - przepływy dokumentu, rzeczy lub ludzi, Pareto /Pareto –Lorenz/, grupowanie problemów tzw. stickers, KPI, trendy, związki przyczynowo – skutkowe, pytania 5 Why, Ishikawa, grupowanie przyczyn, drzewo przyczyn, Pareto, burza mózgów, poszukiwanie rozwiązań, matryca 9, zbiór danych, grupowanie rozwiązań, burza mózgów, mapa skojarzeń, pay-back, cele SMART, Poka-Yoke, Kanban, OPF etc., plan działań)
 • Tworzenie, dokumentowanie i przedstawianie (ciągłe doskonalenie, sekwencja postępowania, opisy standardów - "User friendly")

6. SAMODYSCYPLINA I UTRZYMANIE - 5 ETAP 5S

 • Utrzymanie - pomocne narzędzia
 • Informowanie
 • Aktualizowanie
 • Przestrzeganie zasad

7. ORGANIZACJA PROJEKTU WDROŻENIA 5S

 • Przydzielenie budżetu oraz opracowanie systemu nagradzania i motywowania
 • Wybór grupy nadzoru i wspomagania projektu 5S
 • Wybór pilota projektu 5S
 • Wybór obszaru pilotażowego i stworzenie grupy pilotażowej i leader-a obszaru
 • Szkolenia pilota, leader-a i grupy pilotażowej
 • Stworzenie tablic wizualnych do monitorowania projektu
 • Stworzenie systemu audytowania i systemu zgłaszania usprawnień
 • Wprowadzenie planów powielania na inne obszary
 • Monitorowanie wyników oraz "benchmarking"
 • Podtrzymywanie nowych reguł i iteracja procesu

8. STANDARDOWA PRACA - WPROWADZANIE SZEROKO ROZUMIANEJ STANDARDOWEJ PRACY (KAIZEN)

 • Zasada 5 S
 • Eliminacja błędów (np. Poka-Yoke, FIFO, etc.)
 • SMED
 • TPM
 • OPF i Yamazumi
 • Kanban
 • Wszechstronność operatorów i obsługa wielu procesów
Szkolenia otwarte
03.03.2017
Warszawa
09.06.2017
Warszawa
Cena

760 zł netto +23% VAT

Cena zawiera:

Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (podręczniki, ćwiczenia handouts), materiały piśmiennicze, obiad w trakcie szkolenia, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

 @ 760.00


Promocje

10 % dla nowych klientów biznesowych przy zgłoszeniu 2 osób
20 % dla stałych klientów biznesowych przy zgłoszeniu 1 osoby
25 % dla stałych klientów biznesowych przy zgłoszeniu 2 i więcej osób
AAA


Pytania / Kontakt
Tel: 022 877 38 44 E-mail: bok@bonavigator.pl
Formularz
Szkolenia zamknięte

Rekomendujemy przeprowadzenie tego szkolenia w formie zamkniętej. Szkolenie zostanie poprzedzone profesjonalną analizą potrzeb szkoleniowych. Szczegółową propozycję można uzyskać kontaktując się z nami. Zapraszamy.


Pytania / Kontakt
Tel: 022 877 63 46 E-mail: olga.b@bonavigator.pl
Formularz

Szkoliliśmy

Szkolenia
KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją
Szkolenie "KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM - nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją" ma dostarczyć jego u...

Czytaj więcej

SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing
Czas przezbrajania maszyn wpływa na elastyczność całej linii produkcyjnej. Im jest krótszy, tym ponosimy mniejsze straty związane z p...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (Zarządzanie outsourcingiem)
Szkolenie umożliwi uczestnikom zrozumienie zasad prawidłowej i całościowej organizacji współpracy w oparciu o logistykę czy produkcję...

Czytaj więcej

Trenerzy
Dr Bogdan Kroker
Menedżer w korporacjach międzynarodowych, doradca w firmach konsultingowych, specjalista w zakresie zarządzania procesami logistycznymi i ła...

Czytaj więcej

Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Budowanie strategii wobec dostawców poprzez ich klasyfikację

Często osoby odpowiedzialne za proces zakupów ograniczają planowanie do czynności bieżących. Z łatwością wchodzą w ramy sfery komf...

Czytaj więcej

Na urlopie ... kilka refleksji o logistyce i logistykach

Nadszedł długo oczekiwany sezon urlopowy, który dla większości firm oznacza konieczność zorganizowania pracy przy mniejszej niż zw...

Czytaj więcej

Negocjacje kupieckie – doświadczenia praktyka

Umiejętność negocjowania jest jedną z najważniejszych kompetencji biznesowych. Jednocześnie jest to jedna z najbardziej uniwersalnych zdo...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Krzysztofem Wiakiem

Logistyka, dystrybucja, sprzedaż , eksport, obsługa klienta , ….Patrząc na Twoje doświadczenia zawodowe widać dużo zmian?

...

Czytaj więcej

Spotkania z potencjalnymi dostawcami w dziale zakupów

Praca osoby zarządzającej procesem zakupów wymaga innowacyjności, szybkiej reakcji na zmiany rynkowe i ciągłego poszukiwania nowyc...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -