drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

TECHNIKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH I MAREK PREMIUM


O szkoleniu


Podczas szkolenia "Techniki sprzedaży produktów luksusowych i marek premium" przedstawione zostaną kompleksowe i szczegółowe techniki związane ze sprzedażą produktów luksusowych i marek premium.

Uczestnicy szkolenia poznają zasady tworzenia wartości marki i produktu na różnych poziomach wynikających z potrzeb ich klientów. Zrozumieją i nauczą się radzić sobie z wymaganiami jakie stawia obecnie rynek oraz specyfika marki i produktu. Dokładne poznanie typów osobowościowych klientów luksusowych pozwala wybrać najskuteczniejszą metodę dotarcia do nich i wpływ na podjęcie oczekiwanej dla nas decyzji. Ważnym elementem szkolenia jest zmiana mentalności sprzedawcy, zbudowanie pewności siebie oraz pozbycie się nawyku patrzenia na produkt poprzez "własną kieszeń".

Metody realizacji programu:
Szkolenie „Techniki sprzedaży produktów luksusowych i marek premium” jest prowadzone metodami warsztatowymi. Ćwiczenia , gry i scenki pozwolą uczestnikom na zastosowanie poznanych technik w praktyce. Zajęcia prowadzone przy użyciu metod audiowizualnych. Wiele ćwiczeń jest rejestrowana za pomocą kamery. Niezbędna wiedza teoretyczna jako wprowadzenie i podsumowanie przez trenera danego tematu. Szkolenie pełne wymiany doświadczeń i wzajemnych dyskusji uczestników.

Cele szkolenia


Najważniejszymi celami szkolenia są:

 • zrozumienie indywidualnych potrzeb klienta luksusowego,
 • zwiększenie skuteczności zamykania sprzedaży produktów luksusowych,
 • poznanie najskuteczniejszych techniki sprzedaży,
 • dopasowanych do typu osobowości klienta luksusowego,
 • zmiana własnej mentalności i nastawienia do sprzedaży produktów luksusowych.

W czasie szkolenia uczestnicy:

Rozwiną umiejętność:

 • profesjonalnej obsługi klienta luksusowego - jakość obsługi klienta a pozycja Firmy na rynku, rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów, sposoby odkrywania potrzeb klientów. Docenianie i dowartościowanie klienta.
 • komunikacji z klientem luksusowym - styl życia i czas wolny, komunikacja budująca lojalność, różne grupy docelowe – jak przekazać dopasowany komunikat?, elastyczność i błyskotliwość sprzedawcy,
 • budowania pozytywnych i długotrwałych relacji w kontakcie z klientem - nastawienie, elastyczność, motywacja i umiejętności. Podstawowe narzędzia w kontaktach z ludźmi: technika zadawania pytań, trafna ocena innych, aktywne słuchanie. "Ten prowadzi rozmowę, kto słucha a nie ten kto mówi".

Rozwiną wiedzę w zakresie:

 • znajomości produktów luksusowych,
 • motywacji i potrzeb klienta dóbr luksusowych.

Ćwiczenia wpłyną na ich postawy w zakresie:

 • zmiany własnego nastawienia i motywacji, budowania pewności siebie, określenie mocnych i słabych stron osobowości istotnych w kontakcie z klientem VIP.

Program szkolenia


1. ISTOTA PRACY SPRZEDAWCY DÓBR LUKSUSOWYCH W ŚWIETLE OBECNYCH REALIÓW RYNKOWYCH - niezbędna i pożądana wiedza, umiejętności i postawa

Przyszłość i kierunki rozwoju sprzedaży produktów luksusowych w Polsce:

 • Wyzwania dla sprzedawców dóbr luksusowych w Polsce
 • Postawy konsumentów wobec luksusu
 • Czym jest "luksus"?
 • Zmiany w otoczeniu rynkowym, a popyt na produkty luksusowe w Polsce

Rynek produktów luksusowych w Polsce i na świecie:

 • Czym różni się produkt klasy premium od non Premium
 • Polski użytkownik WYBRANEJ MARKI luksusowej
 • Perspektywy rozwoju rynku dóbr luksusowych w Polsce na przykładzie DANEJ MARKI

2. NAJWAŻNIEJSZE REGUŁY I ZASADY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA LUKSUSOWEGO

 • Jakość obsługi klienta a pozycja Firmy na rynku, rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów, sposoby odkrywania potrzeb klientów
 • Docenianie i dowartościowanie klienta

3. KOMUNIKACJA Z KLIENTEM LUKSUSOWYM

 • Styl życia i czas wolny, komunikacja budująca lojalność, różne grupy docelowe – jak przekazać dopasowany komunikat?, elastyczność i błyskotliwość sprzedawcy
 • Metoda: "dopieszczania" klienta, unikalność i niepowtarzalność produktu, możliwość "zindywidualizowania oferty", legenda marki i legenda jej użytkowników

4. BUDOWANIE POZYTYWNYCH I DŁUGOTRWAŁYCH RELACJI W KONTAKCIE Z KLIENTEM - nastawienie, elastyczność, motywacja i umiejętności

 • Podstawowe narzędzia w kontaktach z ludźmi: technika zadawania pytań, trafna ocena innych, aktywne słuchanie. "Ten prowadzi rozmowę, kto słucha a nie ten kto mówi"
 • Jak budować emocjonalny związek z marką:
  • unikalny design jako platforma komunikacji,
  • więź klienta z marką. Czy istnieją jeszcze lojalni klienci?
  • wykorzystanie emocji w budowaniu relacji z klientami,
  • dopasowanie do klienta luksusowego, jak znaleźć wspólny język.

5. JĘZYK CIAŁA JAKO SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z OTOCZENIEM. ELEMENTY AUTOPREZENTACJI I ETYKIETY BIZNESOWEJ

 • Siła komunikacji niewerbalnej - dlaczego zwracamy szczególną uwagę na to jak się zachowujemy oraz jak odbierają nas inni. Jak stworzyć spójny wizerunek podczas przekazu by poziom werbalny i niewerbalny był identyczny?
 • Otaczanie się gadżetami - wpływ na klienta
 • Kreowanie pożądanego wizerunku personalnego. Techniki budowania wiarygodności przekazu : ton głosu, gesty, słowa
 • Dopasowanie się do rozmówcy, czyli odzwierciedlanie swoim zachowaniem zachowania partnera w rozmowie.

6. METAPROGRAMY, CZYLI KIM SĄ KLIENCI DÓBR LUKSUSOWYCH …

 • Typy osobowości, jak komunikować się z poszczególnym typem, jak zadawać pytania
 • Jakich używać argumentów i jak wywierać wpływ by podjęli pożądaną decyzje
 • Najskuteczniejsze techniki sprzedaży, dopasowane do typu osobowości

7. MOTYWACJA A POTRZEBY WYNIKAJĄCE Z NABYWANIA TOWARÓW LUKSUSOWYCH

 • Psychologiczny portret klienta dóbr luksusowych czyli mechanizm zaspokajania snobizmu. Przekraczanie granicy tabu – snobizm, prestiż, marka
 • Czynniki warunkujące nabywanie dóbr luksusowych - hierarchia zaspokajanych potrzeb; czym jest snobizm i dlaczego warto nazywać rzeczy po imieniu

8. ROLA PRESTIŻU W POSIADANIU PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH

 • Co powoduje że nabywamy produkty drogie i luksusowe?
 • Rola dóbr luksusowych w kreowaniu osobistego i profesjonalnego wizerunku ich użytkowników
 • Przynależność do określonej grupy środowiskowej a grupa odniesienia
 • Rodzaje czynników statusu społecznego wiążących się najsilniej z konsumpcją dóbr luksusowych

9. CELEBRACJA SPRZEDAŻY - TECHNIKI PRZEDSTAWIANIA CENY I PREZENTACJI PRODUKTU MARKOWEGO

 • Zapomnij o podstawowych elementach podczas prezentacji, język korzyści (cecha , zaleta, korzyść)
 • Techniki przedstawiania ceny produktów luksusowych, zasad gwarancji, budowanie marki poprzez profesjonalna obsługę i jakość. Które cechy produktu pozwalają go wyróżnić - jak o nie zadbać

10. NARZĘDZIA ZWIĘKSZAJĄCE SKUTECZNOŚĆ ZAMYKANIA SPRZEDAŻY - CO JEŚLI KLIENT KUPIŁ I CO JEŚLI KLIENT NIE DOKONAŁ ZAKUPU?

 • Sygnały jakie daje klient świadczące o chęci zakupu
 • Podstawowe techniki zamykania sprzedaży: bezpośrednia, założenie, wybór, mniejsza zgoda, wyważenie, tak-tak, dlaczego nie?; dodatkowe techniki

11. TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU - reguły i techniki wywierania wpływu

 • Prezentacja reguł i technik perswazji z zastosowaniem omówionych reguł perswazji (implikacje, przeramowanie, ukryte pytania)
 • Inne techniki - słowa klucze, utrwalone wzorce reakcji, metoda dawania wyboru, znaczenie autorytetu pozycji, siły i wpływu autorytetu, metoda kontrastu, reguła wzajemności przysług, metoda zaangażowania i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności (pokazywanie pozytywnych technik wywierania wpływu, wyników badań itp.)
 • Reguła wzajemności - umiejętność wręczania giftów i prezentów. Po co wręczamy klientom upominki, zaproszenia na rauty , organizujemy dni otwarte
 • Reguła niedostępności - cena a dostępność produktów, wyjątkowość, limitowana seria

12. MENTALNOŚĆ SPRZEDAWCY PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH

 • Zmiana nastawienia i motywacji
 • Techniki budowania pewności siebie, określenie mocnych i słabych stron osobowości istotnych w kontakcie z klientem VIP
Szkolenia zamknięte

Rekomendujemy przeprowadzenie tego szkolenia w formie zamkniętej. Szkolenie zostanie poprzedzone profesjonalną analizą potrzeb szkoleniowych. Szczegółową propozycję można uzyskać kontaktując się z nami. Zapraszamy.


Pytania / Kontakt
Tel: 022 877 63 46 E-mail: olga.b@bonavigator.pl
Formularz

Szkoliliśmy

Szkolenia
CATEGORY MANAGEMENT (Zarządzanie Kategorią Produktów)
Szkolenie Category Management (Zarządzanie Kategorią Produktów) zostało podzielone na: ośmiostopniowy cykl zarządzania kategorią p...

Czytaj więcej

ETAPY WIZYTY HANDLOWEJ
Etapy Wizyty Handlowej to szkolenie, które przygotowaliśmy z myślą o tych wszystkich handlowcach i managerach sprzedaży, którz...

Czytaj więcej

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?
Każdy manager sprzedaży dąży do zbudowania jak najskuteczniejszego zespołu handlowców. Jeżeli jesteś managerem zespołu sprzedażowego ...

Czytaj więcej

NEGOCJACJE I SPRZEDAŻ USŁUG
Jak sprzedaje się usługi? Niełatwo, takiej odpowiedzi udziela ponad 86% handlowców zajmujących się sprzedażą usług BtB i BtC. Sprzeda...

Czytaj więcej

NEGOCJACJE Z SIECIAMI HANDLOWYMI
Sprzedaż produktów w sieciach handlowych jest dla wielu przedsiębiorstw istotnym, jeżeli nie kluczowym, kanałem dystrybucji. Bardzo w...

Czytaj więcej

PERSWAZJA W SPRZEDAŻY (Sprzedaż Perswazyjna)
Perswazja, wpływ społeczny, manipulacja - całe nasze życie to nieustanny proces przekonywania. Przekonujemy dzieci aby poszły wcześnie spać,...

Czytaj więcej

POZYSKIWANIE KLIENTÓW (Prospecting). Szkolenie handlowe
Szkolenie "Pozyskiwanie Klientów (Prospecting). Szkolenie handlowe" przygotowaliśmy z myślą o handlowcach, którzy są odpowiedz...

Czytaj więcej

PRZEJMOWANIE KLIENTÓW KONKURENCJI
Dzięki umiejętnościom wyniesionym z tego szkolenia sprzedaż, Twoja rozmowa z klientem konkurencji będzie coraz częściej kończyła jego przeję...

Czytaj więcej

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY. Psychologia Klienta
Zrozumienie motywacji klienta, jego zachowania, oraz umiejętność adekwatnego działania handlowca, wymaga poznania procesów psychologi...

Czytaj więcej

STORYTELLING W SPRZEDAŻY
Storytelling jest nowoczesną i niebanalną metodą sprzedaży, której opanowanie i stosowanie wpływa na zwiększenie skuteczności działań...

Czytaj więcej

TECHNIKI EFEKTYWNEJ SPRZEDAŻY
Dzięki technikom, które opanujesz w trakcie szkolenia sprzedaż, Twoje rozmowy z klientami staną się skuteczniejsze i bardziej profesj...

Czytaj więcej

TECHNIKI OBRONY CENY
Większość handlowców na pytanie jaki jest najtrudniejszy moment rozmowy handlowej odpowiada "Rozmowa o cenie!!!". W chwili obecnej ta...

Czytaj więcej

TECHNIKI SPRZEDAŻY USŁUG
Kupując samochód możesz go zobaczyć, przetestować, kupując krem do twarzy możesz najpierw skorzystać z darmowych próbek i test...

Czytaj więcej

TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - poziom zaawansowany
Telefon to bardzo skuteczne narzędzie aktywnej sprzedaży i jedna z najbardziej ci efektywnych metod dotarcia do potencjalnych klientó...

Czytaj więcej

TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - techniki podstawowe
Telemarketing to bardzo skuteczne narzędzie aktywnej sprzedaży i jedna z najbardziej efektywnych metod dotarcia do potencjalnych klient&oacu...

Czytaj więcej

TRADE MARKETING. Metody Wsparcia Wzrostu Sprzedaży
Trade marketing to szeroko rozumiane działania marketingowe skutkujące wzrostem sprzedaży, pozycją i ekspozycją produktów w dystrybuc...

Czytaj więcej

ZAMYKANIE SPRZEDAŻY. DOMYKANIE KLIENTA
Największy odsetek utraconych szans sprzedaży wynika z braku lub niewłaściwego zamknięcia procesu sprzedaży. Symptomy braku zamknięcia sprze...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ. STRATEGIA SPRZEDAŻY. Praktyczne metody planowania, wdrożenia, kontroli i oceny wyniku handlowego
Podczas tego szkolenia chcemy zaprezentować stronę praktyczną zarządzania sprzedażą, która wiąże się m.in. z tworzeniem samej strateg...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ KLIENTA I FIRMY
Podczas szkolenia zdefiniujemy pojęcia wartości dla klienta i dla firmy oraz rozważymy konotacje wynikające z tych definicji dla każdego z n...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Sprzedaży
Zarządzanie zespołem handlowym wymaga od managera kompleksowych (multidyscyplinarnych) kompetencji związanych z różnymi dziedzinami k...

Czytaj więcej

Trenerzy
Tomasz Dyba
Trener - Praktyk. Menedżer marketingu z blisko 20 - letnim doświadczeniem w zarządzaniu działaniami marketingowymi i sprzedażą (B2B i B2C). ...

Czytaj więcej

Aneta Ropek
Trener praktyk sprzedaży. Coach. Manager handlowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym związanym ze sprzedażą. Ekspert w zakresie zar...

Czytaj więcej

Anna Ritter
Trener praktyk, z wykształcenia psycholog społeczny ze specjalizacją psychologia biznesu. Ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem managersk...

Czytaj więcej

Paweł Wojciechowski
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, zarządzania, techn...

Czytaj więcej

Mauricio Vargas Tapias
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego...

Czytaj więcej

Andrzej Zdanowski
Trener – Praktyk. Ekspert w zakresie sprzedaży i zarządzania. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematów...

Czytaj więcej

Witold Zieliński
Trener praktyk, z wykształcenia pedagog i trener biznesu, z ponad 10 letnim doświadczeniem trenerskim w zakresie sprzedaży, negocjacji, zarz...

Czytaj więcej

Artykuły
Techniki, metody i etapy sprzedaży

Sprzedaż pełni kluczową rolę w biznesie. Kto nie sprzedaje, ten nie zarabia. Warto jednak pamiętać, że konkurencja na rynku nie śpi. Aby ...

Czytaj więcej

Zagadka asertywności. Zachowania asertywne w praktyce zawodowej i kontakcie z klientem

O potrzebie bycia asertywnym słyszymy na każdym kroku, Często nawet wymienia się ją, jako jedną z cech charakteru niezbędnych do osiągnię...

Czytaj więcej

Czas agresywnych sprzedawców minął? część 1

Kiedy myślę sobie o dobrych relacjach pomiędzy sprzedającym a kupującym przychodzi mi do głowy, że być może utrzymanie takich relacji jes...

Czytaj więcej

Czas agresywnych sprzedawców minął? część 2

Obecnie wciąż trwają poszukiwania nowych narzędzi promocji i nowych taktyk handlowych w celu zwiększenia wartości sprzedaży. Nowoczesna s...

Czytaj więcej

Czas agresywnych sprzedawców minął? część 3

W sprzedaży nie ma miejsca na sentyment, zrozumiała jest konsekwencja w maksymalizacji wartości sprzedaży. Agresywna sprzedaż i pokusa pr...

Czytaj więcej

Czy każdy klient może być kluczowy?

O tym, że firma nie może funkcjonować bez klientów – wiedzą wszyscy. O tym, że nie wszyscy klienci przynoszą takie same korz...

Czytaj więcej

Trudny człowiek. Trudny klient

Spotykając się z „trudnym Klientem” w relacjach zawodowych nie mamy okazji pewnie o tym wszystkim myśleć. Po prostu pró...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -