drukuj

b_form
 @ 0.00
b_form

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE (MBO - Management by Objectives)


O szkoleniu


Zarządzanie Przez Cele - (ang. MBO - Management by Objectives) jest jedną z metod kierowania przedsiębiorstwem i pracownikami. Menedżer wykorzystujący w swojej pracy Zarządzanie Przez Cele koncentruje się na zaangażowaniu pracowników w proces ustalania i realizacji celów. Wymaga to od menedżera umiejętności motywowania i rozbudzania innowacyjności swoich podwładnych.

Sukces i popularność Zarządzania Przez Cele wynika z uniwersalności tej metody, znajduje ona swoje zastosowanie zarówno w zarządzaniu strategicznym jak i innych działaniach zarządczych. Zarządzanie Przez Cele z powodzeniem może być stosowana w małych rodzinnych firmach jak i dużych przedsiębiorstwach.

Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej nie tylko z techniką Zarządzania przez Cele, ale również z budową strategią firmy lub działu i jej odpowiednim mapowaniem. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności budowania strategii, definiowania celów głównych i kaskadowania priorytetowych działań, aby osiągnąć ustalony i pożądany nowy stan. Zapoznamy się i zastosujemy metodyki budowy map strategicznych i budowy strategicznej karty wyników.

Szkolenie opiera się na doświadczeniach i konkretnych przypadkach biznesowych. Zostaną one omówione i opracowane wspólnie z uczestnikami, w celu bezpośredniego poznania i zastosowania metod i narzędzi analitycznych przedstawionych podczas warsztatu.

Jak prawidłowo wdrożyć i wykorzystać możliwości Zarządzania Poprzez Cele, o tym powiemy już na szkoleniu.

Grupa docelowa szkolenia Zarządzanie Przez Cele (MBO – Management by Objectives):

Szkolenie przeznaczone dla właścicieli firm, Członków Zarządów, kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla, menedżerów handlowych, menedżerów marketingu, menedżerów sprzedaży, menedżerów d.s. kluczowych klientów, etc.

Cele szkolenia


Głównym celem szkolenia Zarządzanie Przez Cele (MBO - Management by Objectives) jest przygotowanie uczestników do kompleksowego wykorzystania Zarządzania Przez Cele (MBO) w swoich organizacjach.

Uczestnicy również:

 • Zapoznają się z narzędziami i metodami zastosowanymi w budowie strategii.
 • Poznają metody budowy map strategicznych oraz zasad określania głównych celów i działań do osiągnięcia ustaleń strategicznych.
 • Wykształcą w sobie umiejętności budowy kompleksowej strategicznej karty wyników.
 • Rozwiną kompetencje pozwalające na nadzór nad realizacją ustaleń strategicznych.
 • Poznają główne zasady zarządzania projektami w kontekście MBO.

Program szkolenia


1. STRATEGIA FIRMY I JEJ ŹRÓDŁA

 • Analiza firmy i jej modelu biznesowego
 • Określenie klienta firmy. Segmentacja. Kto jest klientem i do kogo skieruje firma swoja ofertę?
 • Oferta firmy. Jak budować ofertę wartości dla klienta?
 • Proces przekazania wartości przez firmę na rynek

2. MAPA STRATEGII I JEJ PERSPEKTYWY

 • Podstawy metody map strategicznych
 • Kluczowe perspektywy w budowie strategii firmy
 • Dopasowanie między elementami składowymi każdej perspektywy oraz między perspektywami

3. LISTA CELÓW STRATEGICZNYCH I ICH PARAMETRYZACJA

 • Strategiczna karta wyników - SKW (BSC)
 • Określenie celów strategicznych i ich odpowiednia definicja
 • Cele strategiczne i działania operacyjne
 • Kaskadowanie działań i ich podział pomiędzy jednostkami wykonawczymi (jednostki operacyjne, pracownicy, etc.)
 • Targety

4. REALIZACJA KLUCZOWYCH CELÓW STRATEGICZNYCH

 • Planowanie realizacja działań operacyjnych - od ogółu do szczegółu
 • System nadzoru realizacji celów strategicznych
 • Diagnostyka systemu

5. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE - MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO)

 • Definicja Zarządzania przez Cele (MBO) - co jest i czym nie jest MBO
 • Podobieństwa i różnicy miedzy SKW (BSC) a MBO
 • Elementy składowe MBO
 • Systemy premiowe - motywacja w procesie realizacji celów
 • Proces wdrożenia MBO w firmie

6. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI A MBO

 • Zarys zarządzania projektami
 • Podobieństwa i różnicy między MBO a ZP
 • Wdrożenie myślenia projektowego w firmie
Szkolenia zamknięte

Rekomendujemy przeprowadzenie tego szkolenia w formie zamkniętej. Szkolenie zostanie poprzedzone profesjonalną analizą potrzeb szkoleniowych. Szczegółową propozycję można uzyskać kontaktując się z nami. Zapraszamy.


Pytania / Kontakt
Tel: 022 877 63 46 E-mail: olga.b@bonavigator.pl
Formularz

Szkoliliśmy

Szkolenia
ANALIZA BIZNESOWA. Szkolenie dla managerów w oparciu o zasady BABOK (Business Analysis Body of Knowledge)
W czasie szkolenia "Analiza biznesowa. Szkolenie dla managerów w oparciu o zasady BABOK" przedstawione zostaną założenia i "wsp&oacut...

Czytaj więcej

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM
Szkolenie Kierowanie Zespołem Pracowniczym jest przeznaczone dla managerów każdego szczebla zarządzających zespołami pracowniczymi. C...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE DECYZYJNE. Metody podejmowania decyzji menedżerskich i biznesowych
Celem niniejszego szkolenia to pokazanie i opisywanie poszczególnych etapów tego procesu oraz uświadamianie słuchacza odnośnie...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM. Warsztat Najlepszych Praktyk
Szkolenie "Zarządzanie Projektem. Warsztat Najlepszych Praktyk" to solidna porcja konkretnej wiedzy, jak zmierzyć się z projektem. Program s...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ. STRATEGIA SPRZEDAŻY. Praktyczne metody planowania, wdrożenia, kontroli i oceny wyniku handlowego
Podczas tego szkolenia chcemy zaprezentować stronę praktyczną zarządzania sprzedażą, która wiąże się m.in. z tworzeniem samej strateg...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ KLIENTA I FIRMY
Podczas szkolenia zdefiniujemy pojęcia wartości dla klienta i dla firmy oraz rozważymy konotacje wynikające z tych definicji dla każdego z n...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. Styl Zarządzania i Delegowanie Zadań
Rezultaty zarządzania zespołem, pomimo ogromnych nakładów pracy, nie są zgodne z twoimi oczekiwaniami? Podręcznikowe schematy nie spr...

Czytaj więcej

Trenerzy
Andrzej Zdanowski
Trener – Praktyk. Ekspert w zakresie sprzedaży i zarządzania. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematów...

Czytaj więcej

Bartosz Skierkowski
Trener - Praktyk. Menedżer działów personalnych i szkoleniowych. Ekspert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania szkole...

Czytaj więcej

Dariusz Misztal
Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada pona...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Mauricio Vargas Tapias
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla z ponad 15-letnim doświadczeniem. Znawca problematyki zarządzania strategicznego i operacyjnego...

Czytaj więcej

Paweł Wojciechowski
Trener - Praktyk. Menedżer wyższego szczebla (Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Handlowy), specjalista w zakresie negocjacji, zarządzania, techn...

Czytaj więcej

Witold Zieliński
Trener praktyk, z wykształcenia pedagog i trener biznesu, z ponad 10 letnim doświadczeniem trenerskim w zakresie sprzedaży, negocjacji, zarz...

Czytaj więcej

Artykuły
SMART brzmi skutecznie

Aby Polska rosła w siłę a ludziom żyło się dostatniej! Autorstwo tego PRL-owskiego sloganu przypisuje się Edwardowi Gierkowi. Gdyby potra...

Czytaj więcej

Czas, manager i 3 ćwiartki

Znajomy, dyrektor w sporej firmie opowiedział mi kiedyś o swoim poranku - "... do pracy jadę niecałe 40 minut i już odbieram i wykonuję t...

Czytaj więcej

Kobieta szef. Bać się czy nie?

W świecie, w którym biznes przez długi czas był zdominowany przez mężczyzn coraz częściej słyszy się o tym, że kobiety obejmują st...

Czytaj więcej

Decyzje menedżerskie, czyli piramida strachu

W "płynnej nowoczesności", w której dominującym przekonaniem jest pewność co do tego, że wszystko może się zmienić, nie dziwi wcal...

Czytaj więcej

5 Zasad kierowania zespołem

Zapraszamy do zapoznania się z 5 poradami dla menedżerów kierujących zespołami. Zasady opracował Paweł Wojciechowski trener, autor...

Czytaj więcej

Skuteczna motywacja pracowników

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych zadań każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ im pracownicy są bardziej zmoty...

Czytaj więcej

Zarządzanie pracownikami. Łatwo, prosto i przyjemnie? Przegląd stylów kierowania dla menedżerów

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest o tyle nietypowe, co frapujące. Każdy, kto kiedykolwiek zarządzał zasobami ludzkimi, czyli...

Czytaj więcej

Planowanie szkoleń w firmie – jak odróżnić rzeczywiste potrzeby od zachcianek?

Wyobraźmy sobie taką sytuację: Dyrektor dużego działu zgłasza swojemu partnerowi HR, że chciałby przeszkolić swoich najlepszych kierownik...

Czytaj więcej

Informacja zwrotna

Pani Wiesława... pierwsza osoba, od której uczyłam się standardów zarządzania, gdy zacząłem moją pierwszą pracę. Pierwsza p...

Czytaj więcej

Wywiad z trenerem Pawłem Wojciechowskim

Jakie problemy dotyczące motywowania pracowników najczęściej nurtują uczestników twoich szkoleń?
Czytaj więcej

Porozmawiaj z nią... Menedżerskie style zarządzania

Niedawno rozmawiałem z Anną, nowo mianowaną dyrektor dużego centrum informacyjnego. Kiedy się spotkaliśmy odniosłem wrażenie, że rozmawia...

Czytaj więcej

Wirtualny Menedżer - czy nim jesteś?

Sprzedaż, konsulting, szkolenia, rozwój produktów, e-commerce i wiele innych obszarów z rzeczywistości globalnego bi...

Czytaj więcej

Wyznaczanie celów z zespołem

Właściwe ukierunkowanie strategiczne pozwoli uzyskać wymierne korzyści wpływające na efektywność pracy zespołu min.: członkowie zespołu z...

Czytaj więcej

Planowanie strategiczne - kto pyta... ten Strategic Quest Questions™ (SQQ)

Sztuka zadawania właściwych pytań stała się dzisiaj jedną z podstawowych umiejętności w zarządzaniu firmą. Einstein twierdził, że to co r...

Czytaj więcej

Czego pracownicy oczekują od lidera?

Przed przystąpieniem do budowania zespołu każdy lider powinien sobie zadać kluczowe pytanie "Czego oczekują ode mnie moi pracownicy?". Cz...

Czytaj więcej

Konflikt w zespole - rozpoznanie sytuacji

Różnice w opiniach, to nic niezwykłego w pracy z dynamicznym zespołem. Ale nieporozumienia nie zawsze muszą oznaczać konflikty. Zd...

Czytaj więcej

Jak budować zaufanie w zespole?

Sposób, w jaki buduje się zaufanie w zespole jest jednym z najbardziej znaczących elementów wpływających na osiągane przez ...

Czytaj więcej

Key Performance Indicators (KPI) w rozwoju strategicznym

KPI - kluczowe wskaźniki wydajności (ang. Key Performance Indicators) - to wybrana kompozycja wskaźników, odnosząca do kompleksowe...

Czytaj więcej

NEWSLETTER


g -