Zarządzanie zakupami wymaga poszerzania wiedzy


"Zarządzanie zakupami z elementami negocjacji zakupowych" to szkolenie przeznaczone dla managerów i specjalistów działów zakupowych. To również szkolenie eksperckie przygotowane i prowadzone przez trenera praktyka, czynnego zawodowo managera działu zakupów Pana Marcina Mielniczuka.

W dniach 17-18 marca odbyła kolejna otwarta edycja tego szkolenia. Zgodnie ze standardami B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa pod zakończeniu zajęć merytorycznych uczestnicy szkolenia zostali poproszeni o dokonanie pisemnej oceny samego szkolenia i trenera. Oceny wystawiano biorąc pod uwagę trzy kluczowe aspekty treningu: - wiadomości, - przygotowanie do zajęć, - sposób prowadzenia szkolenia.

Z satysfakcją informujemy, że szkolenie "Zarządzanie zakupami z elementami negocjacji zakupowych" zostało bardzo wysoko ocenione przez jego uczestników. Średnia ocen to 4,96 w skali 1-5. Ocena za wiadomości 4,88. Ocena za przygotowanie do zajęć 5,00. Nota za sposób prowadzenia również 5,00.

Wysokie oceny trenera i szkolenia zostały potwierdzone w pisemnych uzasadnieniach uczestników:
"profesjonalne przygotowanie oraz dobry kontakt z uczestnikami",


"Duża możliwość poszerzenia wiadomości",


"Prowadzący bardzo dobrze przygotowany do wykładów. Szeroka wiedza i praktyka",


"doświadczenie, wiedza i sposób prowadzenia",


"dużo przykładów z życia zawodowego, b. dobrze przygotowany merytorycznie",


"Profesjonalizm, dynamika, umiejętność przekazywania wiedzy",

Wszyscy uczestnicy szkolenia z zarządzania zakupami zapytani o to czy szkolenie spełniło ich oczekiwania i czy nabytą wiedzę zastosują w pracy zawodowej udzielili odpowiedzi twierdzącej "tak".

Cieszy się, że udział w szkoleniu przyczynił się do podniesienia kompetencji zawodowych jego uczestników. Jest to dla nas dowodem na to, że koncepcja szkoleń eksperckich prowadzony przez trenerów praktyków biznesu przekłada się na bardzo konkretne korzyści dla osób biorących w nich udział. Gratulujemy trenerowi wysokich ocen. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzone dwa dni.

Wszystkich zainteresowanych podniesiem swoich kompetencji zakupowych zapraszamy na kolejne edycje szkolenia "Zarządzanie Zakupami z Elementami Negocjacji Zakupowych".

Szkoliliśmy

Polecane

Szkolenia
CATEGORY MANAGEMENT (Zarządzanie Kategorią Produktów)
Szkolenie Category Management (Zarządzanie Kategorią Produktów) zostało podzielone na: ośmiostopniowy cykl zarządzania kategorią p...

Czytaj więcej

NEGOCJACJE ZAKUPOWE. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie
Negocjacje zakupowe i negocjowanie warunków zakupu towarów i usług wymaga, tak jak każde inne działanie w przedsiębiorstwie, p...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI. Szkolenie dla Działu Zakupów
Szkolenie przygotowaliśmy z myślą o wszystkich menedżerach, specjalistach, pracownikach, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności i ko...

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH
Zakupy jako nieodłączna część Łańcucha Dostaw stają się kluczowym elementem w strategicznym zarządzaniu organizacjami w obecnych czasach ora...

Czytaj więcej

Trenerzy
Tomasz Dyba
Trener - Praktyk. Menedżer marketingu z blisko 20 - letnim doświadczeniem w zarządzaniu działaniami marketingowymi i sprzedażą (B2B i B2C). ...

Czytaj więcej

Marcin Mielniczuk
Trener praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania zakupami, dostawcami i negocjacji kupieckich. Posiada ponad 8 letnie doświadczenie zawodowe w...

Czytaj więcej

Krzysztof Wiak
Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, zarządzania projektami, customer service i eksportem. Menedżer wyżs...

Czytaj więcej

Artykuły
Budowanie strategii wobec dostawców poprzez ich klasyfikację

Często osoby odpowiedzialne za proces zakupów ograniczają planowanie do czynności bieżących. Z łatwością wchodzą w ramy sfery komf...

Czytaj więcej

Negocjacje kupieckie – doświadczenia praktyka

Umiejętność negocjowania jest jedną z najważniejszych kompetencji biznesowych. Jednocześnie jest to jedna z najbardziej uniwersalnych zdo...

Czytaj więcej

Spotkania z potencjalnymi dostawcami w dziale zakupów

Praca osoby zarządzającej procesem zakupów wymaga innowacyjności, szybkiej reakcji na zmiany rynkowe i ciągłego poszukiwania nowyc...

Czytaj więcej

Zarządzanie dostawcami poprzez relacje na przykładzie modelu kooperacyjnego

Tematyka zarządzania dostawcami w ujęciu kupieckim jest bardzo szeroka i obejmuje wiele aspektów działalności biznesowej. Ró...

Czytaj więcej